overzicht kalender

Zoek een activiteit

Een nieuwe start voor Jeugd en Muziek Brussel dankzij de VGC Onderwijs

 

Op initiatief van Minister Guy Vanhengel, brengt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) meer muziek in de Nederlandstalige scholen, speelpleinen en Brede Scholen in Brussel dankzij een nieuwe samenwerking met Jeugd en Muziek Brussel. Onze opdracht wordt versterkt om het artistiek educatief aanbod voor alle leerlingen verder te ontwikkelen en uit te voeren.

 

Onderwijsondersteuning

De opdracht van Jeugd en Muziek Brussel is de muzikale noden van elke school in kaart te brengen. Daarom nemen onze medewerkers contact op met elke school in Brussel om na te gaan wat er in elke school leeft en hoe Jeugd en Muziek Brussel hierbij kan ondersteunen.

 

Brede scholen en VGC-speelpleinen

Het werk van de vzw Jeugd en Muziek Brussel stopt niet binnen de schooluren. Ook in de Brede Scholen en op de VGC-speelpleinen wordt haar expertise ingezet om jonge Brusselaars muziek te laten beleven. Daarom nemen onze medewerkers contact op met alle Brede Scholen en Speelpleinen om na te gaan wat er leeft en hoe Jeugd en Muziek Brussel hierbij kan ondersteunen.  

 

Vormingen 

Leerkrachten worden eveneens in het verhaal meegenomen. Door workshops en coaching worden zij ondersteund om met muziek aan de slag te gaan in de klassen. Dat draagt ook bij aan de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.