overzicht kalender

Zoek een activiteit

Ontstaan:

Jeugd en Muziek Brussel (JMB) ontstond in 1940 in de schoot van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De organisatie groeide uit tot een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die opereert binnen het kader van de internationale Jeugd en Muziek-beweging zoals gesticht in 1945. De missie van deze Jeunesses Musicales International luidt "enable young people to develop through music across all boundaries”. Onze organisatie werkt vanzelfsprekend samen met Jeunesses Musicales de Bruxelles of andere organisaties binnen de beweging.

De werking van JMB wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in het metropolitane Brussel maar kan ook een (inter)nationale uitstraling hebben. Samenwerking met organisaties over de verschillende sectoren (jeugd, cultuur, welzijn, onderwijs) heen is essentieel. De werking wordt hierdoor vaak transversaal.

 

Relevantie van Jeugd en Muziek Brussel binnen de grootstedelijke Brusselse context:

Jeugd en Muziek Brussel gebruikt muziek als verbindende factor, als middel om muren te doorbreken, taboes bespreekbaar te maken en Brussel te (her)ontdekken. Jeugd en Muziek Brussel brengt kinderen, jongeren en ouders uit verschillende maatschappelijke en sociale lagen van de bevolking samen voor kwalitatieve muzische activiteiten in een locatie die voor hen centraal gelegen is. Onze Brusselse workshops staan voor non-formele, laagdrempelige muziekactiviteiten die gedragen worden door professionele muzikanten en muziekcoaches uit Brussel maar ook uit alle hoeken van de wereld. Onze ateliers zijn hiermee een spiegel van onze superdiverse stad. Door samen te musiceren leren we elkaars leefwereld beter kennen en bieden we een hefboom aan om mondiger en met meer onderling begrip samen op te groeien.

 

Concrete activiteiten :

De werking is verankerd op het grondgebied van de Stad Brussel zoals de ateliers Klankkleuren (GC Nekkersdal), Muzimage (JC Aximax), de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans of de vele concerten en workshops in het onderwijs waaronder de Brede Scholen (Buiten de Lijntjes, De Haven). Daarnaast zijn er de samenwerkingen met Bozar, Cultuurcentrum Brussel, Muntpunt, musea (muziekinstrumentenmuseum, Cinematek), het Nationaal Orkest van België,  Filem’on Kinderfilmfestival, ....