kalender

Zoek een activiteit

inschrijven

Voorwaarden

Prijzen

De prijzen per leerling voor al onze activiteiten vindt u terug op het bijgevoegde inschrijvingsformulier.  Onze prijzen zijn richtprijzen per leerling. Om deze prijzen zo laag mogelijk te houden, gaan we per programma telkens uit van een minimaal benodigd aantal leerlingen. Is het aantal ingeschreven leerlingen lager of hoger dan de vooraf-bepaalde minima, kunnen de prijzen in onderling overleg worden aangepast.  

Voor een aantal voorstellingen is het noodzakelijk dat de school een piano of aanvullende technische apparatuur voorziet. Indien de school hier niet zelf over beschikt en er bijgevolg materiaal moet gehuurd worden, helpen wij u daar graag mee verder. De meerkost voor het gehuurde materiaal dient echter wel door de school betaald te worden.

Ook eventuele catering voor de artiesten dient door de school geregeld en bekostigd te worden. Voor de voorstellingen op school is het de verantwoordelijkheid van de organiserende school om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten. 

 

Annulatievoorwaarden

Eens de inschrijving door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien u om één of andere dringende reden afziet van de inschrijving moet de annulatie ons zo snel mogelijk schriftelijk worden bezorgd per e-mail, fax of post.

Het annuleren van een inschrijving levert problemen op, zowel voor de gezelschappen of de individuele artiest, als voor Jeugd en Muziek Brussel, dewelke engagementen tegenover de artiesten is aangegaan. 

Bij annulering meer dan 2 maanden voor de activiteit wordt u een administratieve kost van 10% van het inschrijvingsgeld aangerekend.

Bij annulering minder dan 2 maanden voor de activiteit zullen we 50% van het inschrijvingsgeld aanrekenen.

Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit wordt de volledige som aangerekendScholen die zonder verwittigen niet komen opdagen op een locatie, moeten ook de volledige rekening betalen.

Afwezige leerlingen zijn een alledaagse realiteit waarvoor we alle begrip kunnen opbrengen, maar we behouden ons het recht voor niet meer dan 5% afwijking van het bevestigde aantal toe te staan bij afrekening omwille van de aangegane engagementen.

 

Programmawijziging

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk.  Wanneer er te weinig of te veel inschrijvingen zijn voor programma’s op locatie (GC’s, CC’s, musea,...), worden voorstellingen bijgeboekt of afgelast. 

 U wordt tijdig van elke wijziging van onze zijde verwittigd en, indien mogelijk, wordt er onmiddellijk een goed alternatief aangeboden.  Indien de activiteit moet verschoven worden omwille van andere activiteiten op uw school, vragen wij om ons zo snel mogelijk een wijziging van uw zijde schriftelijk mee te delen.  Zo kunnen we in onderling overleg snel een nieuwe datum vinden. 

 We behouden ons het recht voor 10% administratieve kost aan te rekenen bovenop het factuurbedrag voor elke door u aangevraagde programmawijziging.