overzicht kalender

Zoek een activiteit

Muziekeducatie op maat van Brussel

Missie

“Jeugd en Muziek Brussel ontwikkelt en realiseert vanuit wat er leeft in het metropolitane Brussel educatieve projecten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren waarbij muziek centraal staat. We creëren kansen en dragen bij tot de muzikale zowel als de algemeen menselijke en sociale ontplooiing van de Brusselse jeugd.”

 

Jeugd en Muziek Brussel (JMB) ontstond in 1940 in de schoot van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De organisatie groeide uit tot een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die opereert binnen het kader van de internationale Jeugd en Muziek-beweging zoals gesticht in 1945. De missie van deze Jeunesses Musicales International luidt "enable young people to develop through music across all boundaries”. Onze organisatie werkt vanzelfsprekend samen met Jeunesses Musicales de Bruxelles of andere organisaties binnen de beweging.

De werking van JMB wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in het metropolitane Brussel maar kan ook een (inter)nationale uitstraling hebben. Samenwerking met organisaties over de verschillende sectoren (jeugd, cultuur, welzijn, onderwijs) heen is essentieel. De werking wordt hierdoor vaak transversaal.

 

Concrete activiteiten

 

De werking is verankerd op het grondgebied van de Stad Brussel zoals de ateliers Klankkleuren (GC Nekkersdal), Muzimage (JC Aximax), de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans of de vele concerten en workshops in het onderwijs waaronder de Brede Scholen (Buiten de Lijntjes, De Haven). Daarnaast zijn er de samenwerkingen met Bozar, Cultuurcentrum Brussel, Muntpunt, musea (muziekinstrumentenmuseum, Cinematek), het Nationaal Orkest van België,  Filem’on Kinderfilmfestival, ....